Полезно 

Крепостите в България пазят много история

Скалите и камъните на енергийно ниво пазят в себе си историята на всичко случващо се през вековете. По-сензитивните хора могат да усетят и доловят каква история пазят. Някои сензитивни хора, които имат широко отворени енергийни канали и лесно долавят енергията на миналото, могат да преживеят каква история пазят те. Ако енергията е много негативна и пази история за войни и убийства, тогава човек може да изпита паник атака или страхова невроза, която да го подтикне да напусне колкото се може по-скоро крепостта. Всичко зависи до голяма степен от сензитивността и умението да контролираме енергията, която протича през нас.

 

В България крепостите пазят хилядолетна история, по-стара и от познатата ни история. Българските земи са древни и в бъдеще ще се докаже, че тук се е зародил животът на Земята. За това пише в своите книги Деян Раднев – Ширинан, като обяснява, че България е един от основните енергийни центрове на Земята и не случайно винаги тук е имало живот, защото самата енергетика на Земята предразполага еволюцията на всичко живо.

 

Много крепости сега са планини затрупани с пръст и дървесина и не могат да се оприличат с просто око като крепости, но един ден, когато науката напредне, ще има нова методика, с която ще успее да докаже, че тези места са древни светилища. Всички крепости в България носят в себе си силна енергетика, понякога тя е изразена в негативна насоченост, а друг път в позитивна, в зависимост от това какво точно се е случвало по тези земи. Не винаги е имало само войни, но и не винаги животът е бил спокоен и хармоничен. В зависимост от изминалите събития всяка скала и камък пазят в себе си енергетиката на изминалите времена.

 

Много могат да ни разкажат скалите и когато хората се пречистят и хармонизират на енергийно ниво, ще се научат да общуват с тях и да опознаят своята истинска история, която не е политически и религиозно преправена с цел манипулация на населението. В книгата “Пътеводител за духовно развитие“ ще откриете нужните практики, с които да постигнете това и да се подготвите за един нов, по-светъл и хармоничен живот, в който всеки човек ще умее осъзнато да си служи с енергията.

 

Хотел в Ивайловград

Последни статии