По света Полезно 

Крепостта Тигранакер

Една от “най-малките” крепости, завладяваща крепостта Тигранакер, се намира в Арчахак, за да бъде по-прецизна – в древния град със същото име, построен от арменския цар Тигран Велики (на територията на сегашната Арешак или Нагорни Карабах) , Между другото, Tigranakert беше преоткрит само преди няколко години! Разбира се, всичко е в развалини, но историците твърдят, че в древни времена е бил процъфтяващ град. Днес тя е дом на исторически значими парчета от бронзовата и желязната епоха, елинистическата, раннохристиянската и средновековната архитектура и култура. Що се отнася до самата крепост, тя…

Още...