Любопитно Полезно 

Стартира международна инициатива за унифициране на достъпа до информация

Проектът за глобална мобилност има за цел да даде лесен и бърз достъп до информация за институциите, които са в услуга на гражданите, за да получат съдействие в случай на спешност

 

Неправителствената организация InfoCons, популярна с активната си роля в защитата на потребителите стартира проект за глобална мобилност Consumers Protection. Той е разработен като част от международната мрежа Consumers International, има за цел да предостави прозрачен и лесен достъп до спешни и полезни номера на гражданите във всяка страна, съчетавайки технологични иновации и защита на потребителите в дигиталната епоха. Стремежът на InfoCons е да осигури на потребителите в Европа бърз достъп до необходимите телефонни номера за спешни ситуации, сигнализиране на потенциални опасности и получаване на информация относно техните права и защита на потребителите.

„В контекста на глобалната мобилност на гражданите е наложително да има правилен, пряк, бърз, прозрачен и лесен достъп до информация за институциите, които са в услуга на гражданите, за да ги подкрепят в случай на спешност“, споделят представители на организацията.

В съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации (ООН) и гражданските права, както и международните и европейски разпоредби за прозрачен достъп до информация и възможност за подаване на жалби, международната програма за информация за потребителите предоставя на гражданите по света достъп до точна, директна, бърза и прозрачна информация.

Международната информационна програма предоставя на всички граждани неограничен достъп до държавни институции за получаване на информация или решаване на проблемите им. Програмата е предназначена както за живущите в страната, така и за гражданите, които преминават транзитно по работа, за посещение или други дейности.

Чрез сканиране на специален QR код всеки потребител ще има възможност да получи достъп до номера от първа необходимост в дадена страна директно през мобилния си телефон, без да се налага да търси информация в различни търсачки, като по този начин би могло да се реагира бързо при спешни случаи.

В съответствие с целите на ООН за прозрачност и информация, институциите, организациите и дружествата, които искат да насърчат прозрачния достъп до информация могат да поставят информационна табела на видими места в зоната за обществен достъп, в която се намират.

Повече информация за платформата, достъп до приложението, както и информационните табла може да бъде открита на адреси https://consumers-protection.org/ и https://infocons.org/

Последни статии